TENDER ZA PRODAJU KORIŠĆENE OPREME

TENDER ZA PRODAJU KORIŠĆENE OPREME

 

Delhaize Serbia oglašava prodaju korišćene opreme iz Tempa CC 03, Niš. Oprema se nalazi i može se pregledati na sledećoj lokaciji: Bulevar 12. februara 80, Niš.

Uslovi pod kojima Delhaize Serbia prodaje opremu su:

 1.        Oprema se prodaje u viđenom stanju i bez garancije, a prema specifikaciji u nastavku
 2.        Oprema se može pregledati dana  31.5.2017. u periodu od 11-13h
 3.        Oprema se prodaje zbirno (Lista1 i Lista 2) ili odvojena po listi opreme, i bez mogućnosti prodaje pojedinačnih artikala
 4.        Oprema se preuzima nakon uplate prihvaćene kupoprodajne cene
 5.        Kupac je dužan da opremu iz Tempa CC 03 preuzme sa lokacije prodavnice, gde će oprema biti demontirana i lagerovana. Opremu je potrebno preuzeti 12.6.2017. od 12h, u suprotnom će biti transportovana o trošku kupca u Magacin u Beogradu. Demontažu će uraditi ovlašćene firme koje angažuje Delhaize Serbia
 6.        Kupac je dužan da nakon dostave fakture u roku od 48h plati fakturisanu vrednost za opremu, a faktura će mu biti uručena lično na dan izdavanja
 7.        Kupac preuzima sve organizacione i finansijske obaveze u vezi sa preuzimanjem i odvozom opreme sa lokacije
 8.        Kupac može biti fizičko ili pravno lice

 

Procedura za dostavljanje ponude:

 1.        Ponuda se dostavlja isključivo na obrascu ponude koji se nalazi u nastavku teksta
 2.        Svi podaci na obrascu moraju biti čitko popunjeni
 3.        Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti
 4.        Ponude se dostavljaju na adresu:

 

Delhaize Serbia,

Jurija Gagarina 14, (Komisiji za prodaju opreme)

Beograd

Sa naznakom: NE OTVARATI

 

 1.        Ponude se dostavljaju  do 5.6.2017 u 12h

Kontakt telefon za razgledanje opreme u Nišu  je:

065/ 3495 164  Dejan Marković

065/ 3495 128  Mirko Vukajlović

 

OBRAZAC PONUDE ZA PRODAJU KORIŠĆENE OPREME

 

Podaci o ponuđaču (pravno lice)

 

Naziv firme_________________________

Adresa_____________________________

PIB________________________________

Matični broj firme____________________

Odgovorno lice______________________

Kontakt telefon______________________

Mejl______________________

 

Podaci o ponuđaču (fizičko lice)

 

Ime i prezime_______________________

Adresa(Ulica, broj i mesto)________________________

Poštanski broj_________________________________

Matični broj________________________

Kontakt telefon_____________________

Mejl______________________

 

Ponuđena cena

 

Cena za svu opremu  u RSD (sa uključenim PDVom)

Oprema iz prodavnice Tempo CC 03

 

 

Lista 1 – Rashladna oprema iz Tempa CC 03 

 

 

Dat.kapit.

Broj inventara

Opis sredstava

1

27.12.2006

147719-147721

Rashladna vitrina Berlino 10 m

2

27.12.2006

147753-147760

Rashladna vitrina MALMOE (10.5m+ceona)

3

30.6.2002

147660

Rashladna vitrina Berlino

4

27.12.2006

147729

Rashladna vitrina Berlino

5

27.12.2006

147735

Rashladna vitrina Berlino

6

27.12.2006

147730

Rashladna vitrina Berlino

7

27.12.2006

147731

Rashladna vitrina Berlino

8

27.12.2006

147732

Rashladna vitrina Berlino

9

27.12.2006

147733

Rashladna vitrina Berlino

10

27.12.2006

147734

Rashladna vitrina Berlino

11

27.12.2006

147736

Rashladna vitrina Berlino

12

27.12.2006

147737

Rashladna vitrina Berlino

13

27.12.2006

147738

Rashladna vitrina Berlino

14

27.12.2006

147739

Rashladna vitrina Berlino

15

27.12.2006

147728

Rashladna vitrina Berlino

16

27.12.2006

147555

Rashladna vitrina Sydney

17

27.12.2006

147762

Rashladna vitrina BREMA

18

27.12.2006

147763

Rashladna vitrina BREMA

19

27.12.2006

147768

Rashladna vitrina BREMA

 

 

 

 

 

Lista 2 – Ostala oprema iz Tempa CC 03

 

Dat.kapit.

Broj inventara

Opis sredstava

1

8.12.2006

BB

Regal policni,5 segmenta

2

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

3

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

4

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

5

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

6

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

7

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

8

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

9

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

10

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

11

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

12

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

13

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

14

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

15

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

16

8.12.2006

BB

Regal policni,3 segmenta

17

8.12.2006

BB

Regal policni,6 segmenta

18

27.12.2006

147000

Kasa pult

19

27.12.2006

147024

Kasa pult

20

12.12.2006

147529

Radni sto,100x80x85,inox

21

27.12.2006

147048

Kasa pult

22

27.12.2006

147072

Kasa pult

23

27.12.2006

147095

Kasa pult

24

27.12.2006

147143

Kasa pult

25

27.12.2006

147328

Kasa pult

26

27.12.2006

147083

Kasa pult

27

27.12.2006

147155

Kasa pult

28

27.12.2006

147339

Kasa pult

29

12.12.2006

147454

Masina za pranje podova-R43

30

12.12.2006

147453

Masina za pranje podova-ENCORE L4/26

31

12.12.2006

147452

Masina za pranje podova-SSB 430

32

29.1.2007

147135

Nosac post terminala sa 3 police

33

29.1.2007

147075

Nosac post terminala sa 3 police

34

29.1.2007

147183

Nosac post terminala sa 3 police

35

29.1.2007

147123

Nosac post terminala sa 3 police

36

29.1.2007

147171

Nosac post terminala sa 3 police

37

29.1.2007

147111

Nosac post terminala sa 3 police

38

29.1.2007

147159

Nosac post terminala sa 3 police

39

29.1.2007

147099

Nosac post terminala sa 3 police

40

29.1.2007

147147

Nosac post terminala sa 3 police

41

29.1.2007

147087

Nosac post terminala sa 3 police

42

27.12.2006

147549

Vakum pakerica za voce easy-pak

43

5.12.2006

147772

Gondola za hleb i peciva

44

5.12.2006

147773

Gondola za hleb i peciva

45

5.12.2006

147774

Gondola za hleb i peciva

46

5.12.2006

147680

BOX promo kontejner za voce i povrce zidno 3/1

47

30.1.2015

227148

ŠPRIC ZA ĆEVAPE I KOBASICE 8L

48

8.12.2008

117544

Klima uredjaj Midea 24

49

16.9.2010

159216

Pizza pec dvoetazna-foodie's

50

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

51

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

52

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

53

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

54

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

55

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

56

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

57

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

58

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

59

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

60

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

61

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

62

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

63

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

64

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

65

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

66

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

67

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

68

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

69

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

70

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

71

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

72

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

73

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

74

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

75

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

76

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

77

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

78

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

79

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

80

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

81

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

82

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

83

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

84

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

85

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

86

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

87

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

88

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

89

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

90

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

91

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

92

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

93

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

94

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

95

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

96

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

97

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

98

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

99

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

100

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

101

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

102

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

103

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

104

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

105

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

106

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

107

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

108

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

109

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

110

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

111

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

112

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

113

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

114

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

115

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

116

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

117

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

118

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

119

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

120

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

121

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

122

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

123

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

124

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

125

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

126

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

127

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

128

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

129

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

130

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

131

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

132

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

133

11.6.2014

BB

Kolica potrosacka

134

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

135

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

136

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

137

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

138

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

139

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

140

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

141

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

142

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

143

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

144

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

145

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

146

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

147

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

148

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

149

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

150

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

151

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

152

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO

153

24.12.2014

BB

KOLICA ZA DECU TEMPO