Find Your Place @ Delhaize!

Kompanija Delhaize Serbia objavljuje konkurs za talent program Find Your Place @Delhaize za sve studente završnih godina sa maksimum dva ispita do kraja studija, kao i za master studente, koji žele da se usavršavaju i svoju karijeru grade u maloprodaji!

Konkurs je otvoren od 1. do 30. septembra, a kroz proces selekcije biće izabrano dvadesetoro polaznika buduće generacije programa Find Your Place @Delhaize koji će imati prilike da sa našim timom započnu svoje profesionalne karijere.

 O programu

Faza I - Svoj razvojni put kroz program kandidati započinju u Sektoru operacija i prvih mesec dana provode po nedelju dana u svakom od naših formata - Maxi, Tempo i Shop and Go, kao i nedelju dana na terenu kroz direktan rad sa Menadžerom operacija. Cilj ove faze programa jeste upoznavanje sa osnovama poslovanja kompanije Delhaize Serbia.


Faza II - Narednih pet meseci polaznici dobijaju priliku da “pronađu svoje mesto” kroz stručno usavršavanje u jednom od sektora kompanije, a u skladu sa svojim afinitetima. Tokom ovog perioda, pored svakodnevnih radnih zadataka, polaznici će proći kroz set Soft Skills treninga u organizaciji našeg tima za edukaciju I razvoj zaposlenih.

Takođe, polaznici će u okviru različitih timova raditi na dodeljenim projektnim zadacima koje će na kraju programa predstaviti liderima kompanije. Cilj programa Find Your Place @Delhaize je da se svi polaznici aktivno pripremaju za svoje profesionalne karijere, kao i da se u skladu sa performansama i potencijalom koje pokažu, kao i našim kompanijskim potrebama, po završetku programa priključe našem timu.  


Uslov za kandidate je da su studenti završnih godina osnovnih studija i imaju maksimum dva ispita do kraja studija ili da su studenti master studija. Takođe, neophodno je da kandidati dobro poznaju engleski jezik, imaju razvijene komunikacione veštine, sposobnost rešavanja problema, spremnost za timski rad. Kompanija Delhaize Serbia će na osnovu ovih kriterijuma odabrati dvadeset polaznika koji će imati priliku da ’’pronađu svoje mesto u Delhaize-u’’.

Oblasti u kojima polaznici programa imaju priliku da se usavršavaju su:

  1.     Category menadžment
  2.     Internet prodaja
  3.     Razvoj poslovanja
  4.     Ljudski resursi
  5.     Marketing
  6.     Lanac snabdevanja (Logistika)
  7.     Kvalitet
  8.     IT

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti do 30. septembra na linku: http://posao.delhaize.rs/