ŠTO NE POPIJEŠ - VRATI

Tempo hipermarketi vam nude mogućnost povraćaja novca za piće koje ne iskoristite u roku od 7 dana. Nakon kupovine pića u Tempu, overite račun na infopultu, sačuvajte ga i sve što se na vašem slavlju ne popije vratite u roku od 7 dana, a mi ćemo vam vratiti novac. Povrćaj se vrši samo uz originalno transporno pakovanje, sa izuzetkom vina i žestokih pića, kada se povrćaj može vršiti i za pojedinačne artikle.

Povraćaj je moguć samo uz sačuvan račun i u objektu u kom je obavljena kupovina i vrši se po ceni koja je važila u momentu prodaje.

Tempo - vaša podrška za sve proslave!