Tempo Nagradna igra nova! Kuhinja iz snova

Dragi kupci, 

Obaveštavamo vas da od 01.12.2017. godine počinje nova Tempo nagradna igra „Kuhinja iz snova“  koja će trajati do 30.12.2017.

Dođite u Tempo, jer uz svaki račun veći od 3.000 dinara dobijate kod od 14 cifara koji je potrebno poslati na broj 1210 i time stičete pravo učešća u nagradnoj igri (Cena sms poruke se tarifira prema ceni standardnog sms-a za MTS, VIP i Telenor mrežu).

Glavna nagrada je 12x Gorenje kuhinjski vaučer u vrednosti od 375.000 dinara koji se u prodajnom salonu Gorenja može zameniti za Gorenje kuhinjske elemente po želji i meri i/ili Gorenje belu tehniku i male kućne aparate. Vaučer se ne može zameniti za novac. Rok važenja Gorenje kuhinskih vaučera je do 15.02.2018. Izvlačenje dobitnika glavne nagrade će biti dana 30.12.2017.

Za svaki Tempo hipermarket se izvlači po 1 dobitnik glavne nagrade: Gorenje kuhinskog vaučera.

Pored glavne nagrade, učesnike očekuju i nedeljne nagrade – 480  vaučera za kupovinu u Tempo hipermarketima u vrednosti od 10.000 dinara.

Svakog petka će se za svaki Tempo centar izvlačiti po 10 dobitnika ovih vaučera. Vaučeri za kupovinu u Tempo centrima se mogu iskoristiti najkasnije do 15.02.2018. Vaučer se ne može zameniti za novac.

Izvlačenje nedeljnih nagrada (Tempo vaučera za kupovinu) biće vršeno:

  • 08.12.2017. (za kodove poslate od 01.12. do 07.12. do ponoći)
  • 15.12.2017. (za kodove poslate od 08.12. do 14.12. do ponoći)
  • 22.12.2017. (za kodove poslate od 15.12. do 21.12. do ponoći)
  • 29.12.2017. (za kodove poslate od 22.12. do 28.12. do ponoći)

Napomene:

Jedno lice može biti dobitnik nedeljne nagrade više puta.

Dobitnik nedeljne nagrade može biti dobitnik glavne nagrade.

Objavljivanje dobitnika nedeljnih nagrada će se vršiti na Tempo sajtu: www.tempocentar.com u roku od 10 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Svim učesnicima želimo puno sreće!


Pravilnik nagradne igre možete pročitati u nastavku:

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011 i 93/2012 - dr. zakon), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 129/04), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i o načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama ("Službeni glasnik RS", broj 129/04) i Odluke broj 1768 zastupnika DELHAIZE SERBIA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Jurija Gagarina br. 14, Novi Beograd, od dana 02.10.2017. godine, doneta su:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI

“NAGRADNA IGRA NOVA! KUHINjA IZ SNOVA”

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “NAGRADNA IGRA NOVA! KUHINjA IZ SNOVA” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

 

I. NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

DELHAIZE SERBIA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Jurija Gagarina 14,
matični broj: 17569171, pib: 103482850
zakonski zastupnik: Quentin, Alexandre Royer, director

 

II. NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 02.10.2017. godine, Ekaterina Vasileva, ostali zastupnik i Dimitrije Stojanović, reg. supotpisnik, za privredno društvo DELHAIZE SERBIA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) doneli su Odluku broj 1768 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “ NAGRADNA IGRA NOVA! KUHINjA IZ SNOVA ”.
 

III. NAZIV, VREME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.

Naziv nagradne igre je “ NAGRADNA IGRA NOVA! KUHINjA IZ SNOVA ”.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez Kosova i Metohije) u periodu od 01. decembra do 30. decembra 2017. godine.
 

IV. USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača, privrednog društva EDS DOO BEOGRAD, ul. Paunova br. 82-84, matični broj: 20527447, marketinških agencija koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u prodajnim objektima koji učestvuju u nagradnoj igri, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.
 

V. OPIS NAGRADNE IGRE

Svako punoletno lice sa prebivalištem na teritoriji RS (bez Kosova i Metohije) koji u periodu trajanja nagradne igre ostvari potrošnju od minimum 3.000,00 RSD po pojedinačnoj kupovini u bilo kom od dole navedenih TEMPO objekata stiče pravo da učestvuje u nagradnoj igri.

 

Tempo objekti u kojima se priređuje nagradna igra su:

1. Kvantaš, Auto Put za Zagreb 35

2. Ada, Obrenovački drum 3

3. Vračar, Bačvanska 21

4. Viline vode, Viline vode bb

5. Novi Sad, Tekelijina bb

6. Kraljevo, Industrijska zona Šeovac

7. Kragujevac, Ugao ulica Save Kovačević i Miodraga Vlajića Suke

8. Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 184/g

9. Čačak, Železnička Kolonija bb

10. Užice, Miloša Obrenovića bb

11. Niš, Bulevar 12. februara 80

12. Šabac, Nova ulica BB Majur

 

Za svaki račun sa iznosom od 3.000,00 RSD ili više štampa se i dodatni isečak koji potrošač dobije uz fiskalni račun, a koji sadrži kod od 14 karaktera, odnosno cifara.

Tih 14 cifara jedinstveno određuju objekat, kasu u objektu i broj računa. Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem jedinstvenog koda putem SMS poruke na četvorocifreni broj 1210.

Broj 1210 biće dostupan za slanje SMS-a počev od 01. decembra 2017. godine u 00:01 do 29. decembra 2017. godine u 23.59, a za TEMPO prodajne objekte koji ne rade 00-24 časova broj 1210 će biti dostupan od početka njihovog radnog vremena 01. decembra 2017. godine do 29. decembra 2017. godine u 23.59. časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, VIP i Telenor mrežu.

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun sa isečkom kao dokaz o kupovini.

Isečak sa kodom dobija samo potrošač koji je izvršio pojedinačnu kupovinu iznosu od 3.000,00 RSD ili više.

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.tempocentar.com .

 VI. IZNOS DOBITNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD

ukupan broj nagrada

CENA/KOM

CENA

 UKUPNO

 RSD

Nedelje nagrade

TEMPO robni vaučer

480

10.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a

4.800.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a

 

Glavne nagrade

 

 

GORENjE

 Kuhinjski vaučer

 

 

12

375.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a

4.500.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a

NAGRADE UKUPNO RSD

9.300.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a

 

 

Nagradni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.
 

Nagradni fond se sastoji od:

1. Nedeljne nagrade: 480 x TEMPO robnih vaučera u vrednosti od po 10.000,00 RSD, koji se mogu iskoristiti u svim prodajnim Tempo objektima u kojima se priređuje ova nagradna igra. Robni vaučer se ne može zameniti za novac.

2. Glavne nagrade: 12 x GORENjE kuhinjski vaučer. Vrednost GORENjE kuhinjskog vaučera je 375.000,00 dinara. Dobitnici glavne nagrade po svom nahođenju, a u visini vrednosti vaučera, mogu u GORENjE STUDIO prodajnim salonima da izaberu GORENjE kuhinjske elemente i/ili bilo koju GORENjE belu tehniku i male kućne aparate. GORENjE kuhinjski vaučer se isključivo može koristiti za kupovinu robe u GORENjE STUDIO prodajnim salonima koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije i isti se ne mogu zameniti za novac, niti bilo koju drugu nagradu.
 

GORENjE STUDIO prodajni objekti se nalaze na sledećim lokacijama, i to:

1. Gorenje Studio Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića br. 7,

2. Gorenje Studio Žarkovo, ul. Trgovačka br. 9,

3. Gorenje Studio Borča, ul. Zrenjaninski put br. 127b,

4. Gorenje Studio Valjevo, ul. Palih Boraca 91/92 br. 5,

5. Gorenje Studio Ćuprija, ul. Kneza Miloša bb,

6. Gorenje Studio Novi Pazar, ul. Stefana Nemanje br. 220,

7. Gorenje Studio Sombor, ul. Mirna br. 8,

8. Gorenje Studio Niš, ul. Cara Dušana br. 2,

9. Gorenje Studio Kruševac, ul. Železnička bb,

10. Gorenje Studio Šabac , ul. Cara Dušana br. 32a,

11. Gorenje Studio Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe br. 38,

12. Gorenje Studio Čačak, ul. Stoje Tošić br. 12b,

13. Gorenje Studio Užice, ul. Dimitrija Tucovića br. 46,

14. Gorenje Studio Kraljevo, ul. Jovana Deroka br. 6 i

15. Gorenje Studio Jagodina, ul. Ćuprijski put bb.

Rok važenja TEMPO robnih vaučera koji predstavljaju nedeljne nagrade je do 15.02.2018. godine.

Rok važenja GORENjE kuhinjskih vaučera koji predstavljaju glavne nagrade je do 15.02.2018. godine.

 

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u ukupno 12 baza podataka, u zavisnosti u kom su od navedenih TEMPO centara izvršili kupovinu i dobili isečak sa potrebnim kodom.

Izvlačenje nedeljnih nagrada

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje budu poslali SMS na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka TEMPO centra u kome su izvršili kupovinu, iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajne dobitnike. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.

Izvlačenje dobitnika nedeljne nagrade biće vršeno:

- 08.12.2017. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 01.12. u 00:01č do 07.12.2017. godine u 23:59č)

- 15.12.2017. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 8.12. u 00:00č do 14.12.2017. godine u 23:59č)

- 22.12.2017. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 15.12. u 00:00č do 21.12.2017. godine u 23:59č)

- 29.12.2017. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 22.12. u 00:00č do 28.12.2017. godine u 23:59č)

Jedno lice može biti dobitnik nedeljne nagrade više puta.

Objavljivanje dobitnika nedeljnih nagrade biće vršeno na internet strani www.tempocentar.com  najkasnije u roku od deset dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 Izvlačenje glavne nagrade

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre budu poslali SMS na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka TEMPO centra u kome su izvršili kupovinu, iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade biće vršeno:

-30.12.2017. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 1210 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 01.12. u 00.01č do 29.12. 2017. u 23.59č).

Biće izvučeno ukupno 12 dobitnika glavne nagrade, i to po 1 u svakom od TEMPO centara.

Dobitnik nedeljne nagrade može biti dobitnik glavne nagrade.

Objavljivanje dobitnika glavne nagrade biće vršeno na internet strani www.tempocentar.com  najkasnije u roku od deset dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrada

Sistem će izvlačiti dva rezervna dobitnika za svaku glavnu nagradu.
 

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime, adresu i JMBG dobitnika, broj telefona, broj dobitnog koda, te naziv i vrednost nagrade pojedinog dobitnika.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

- Milica Vidaković član,

- Goran Sovilj član

- Miloš Lazarević, predsednik.

IX. NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i konačni rezultati igre biće objavljeni na internet strani www.tempocentar.com , najkasnije do 15. januara 2018. godine.
 

X. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

Postupak obaveštenja dobitnika nedeljnih nagrada

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika nagrade, priređivač će obavestiti dobitnika na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri, o nagradi koju je osvojio.

Priređivač će dobitnika nedeljne nagrade obavestiti slanjem SMS-a na broj telefona kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da najkasnije u roku od 5 dana pristupi u prostorije Tempo objekta u kojem je izvršio kupovinu koja ga je kvalifikovala za učesnika nagradne igre, te da lično kontaktira zaposlenog na Info pultu radi preuzimanja nagrade.

Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na istu.

Postupak obaveštenja dobitnika glavnih nagrada

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 5 dana (najkasnije do 08.01.2018. do 17č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj 0800-353-70-40 u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, jedinstveni matični broj građana, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun sa isečkom za proces validacije.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.

Nakon preuzimanja glavne nagrade dobitnik je dužan da najkasnije do 15.02.2018. godine, pristupi u prostorije njemu najbližeg GORENjE STUDIO prodajnog objekta, kako bi po svom nahođenju izabrao GORENjE kuhinjske elemente i/ili GORENjE belu tehniku i male kućne aparate, a u visini vrednosti GORENjE kuhinjskog vaučera.

XI. URUČIVANjE NAGRADA

Postupak uručivanja nedeljnih nagrada

Prilikom preuzimanja Tempo robnog vaučera na Info pultu u odgovarajućem Tempo prodajnom objektu, dobitnik je dužan da zaposlenom na uvid pokaže original fiskalni račun sa dodatnim isečkom na kojem se nalazi dobitni kod, kako bi zaposleni isti kopirao i vratio mu original na osnovu koga postoji mogućnost da se legitimiše kao dobitnik glavne nagrade. Prilikom preuzimanja nedeljne nagrade dobitnik je dužan da potpiše Potvrdu o preuzimanju nagrade.

Ukoliko navedeni uslovi ne budu ispunjeni, dobitnik će biti diskfalifikovan i nagrada će biti neraspoređena.

2. Postupak uručivanja glavnih nagrada

Glavne nagrade će biti uručene najkasnije do 01.05.2018. godine, na adresi u Republici Srbiji koju će dobitnik navesti prilikom obaveštenja o nagradi.

Priređivač će dobitniku obezbediti prevoz nagrada i montažu kuhinjskih elemenata na željenu adresu u Republici Srbiji, a dobitnik je dužan da na dan dostavljanja nagrade u periodu od 08-17č bude lično prisutan na naznačenoj adresi ili da obezbedi prisustvo lica oblašćenog specijalnim punomoćjem za preuzimanje nagrade.

Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

Dobitnik nagrade mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču fiskalni račun i isečak sa jedinstvenim kodom kao dokaz kupovine.

U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti.

 

XII. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije najmanje 15 dana pre početka nagradne igre.
 

XIII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

 

XIV. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

 

 XV. SAGLASNOST

 Učestovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da učesnici takođe pristaju:

-da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivača

 -da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,

-da se njihovi lični podaci: ime, prezime, broj telefona, adresa, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade i prethodne saglasnosti učesnika, a isključivo u svrhe priređivanja ove nagradne igre i promocije proizvoda priređivača.

 Učesnici i dobitnici u ovoj nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

 XVI. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

 Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

 Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 XVII. ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

 Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

 Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastalu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 XVIII. POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

 Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

 XIX. TROŠKOVI

 Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XX. OBJAVLjIVANjE

 Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

 Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 15 dana obavestiti Poresku upravu, Sektor za devizne i menjačke poslove i igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

 -fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

 -dobitnicima.

 XXI. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

 U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

 XXII. STUPANjE NA SNAGU

 Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

 u Beogradu, dana 20.10.2017. godine