Bosa i Zorica u akciji

Gerilska akcija osvajanja niskih cena